Je požadována autentizace!
Přihlaste se stejnými údaji jako do sítě ve škole (údaje do Bakalářů sem nepatří).

Na školních počítačích se toto okno nemá zobrazovat, pokud ano, zkontrolujte poklikáním ikonu štítu s klíčem v pravém spodním rohu tak, aby byla zelená.

V případě problémů kontaktujte správu IT - ict@spsdmasna.cz